Soldiers Inc.

Vi tillhandahåller våra tjänster över Skåne och Stockholmsområdet.

Karriär

Soldiers Incorporated anställer enbart personer som har fullgjort värnplikten.


  • Vill du fortsätta befästa kunskaper och förmågor som att leda andra och dig själv i en föränderlig omgivning?
  • Trivdes du att arbeta på ett strukturerat och situationsanpassat sätt?
  • Drivs du av att arbeta i olika gruppkonstellationer där vi tillsammans löser uppkomna problem med hjälp av uppdragstaktik?


Då är vi är arbetsgivaren för dig!


Just nu söker vi flertalet medarbetare i Skåne och i Stockholm.