Soldiers Inc.

Vi tillhandahåller våra tjänster över Skåne och Stockholmsområdet.

Varför

Alla som har fullgjort allmän värnplikt ska ses som ett starkt rekryterings eller anställningsunderlag då i sort sett alla militära kunskaper är översättningsbara i civil kontext. Vi ska vara ett naturlig val som arbetsgivare för personer som har fullgjort allmän värnplikt.

Näringslivet behöver återinvestera utbildningar och kunskaper tillbaka till samhället som den värnpliktiga får subventionerat av staten! Detta för att stärka den rådande kompetensbristen som generellt sträcker sig inom samtliga entreprenadyrken.