Soldiers Inc.

Vi tillhandahåller våra tjänster över Skåne och Stockholmsområdet.

Verksamhet

Soldiers Incorporated utför och genomför arbeten primärt inom tre verksamhetsområden. Dessa är bygg/anläggning, grönskötsel, och fastighetsskötsel.

Vår personal är alla validerade av Försvarsmakten när det kommer till att genomföra uppgifter under obekväma förhållanden. Alla våra anställda har fullgjort värnplikt med goda vitsord 1-3 år tillbaka i tiden.

Vi finns idag i skåne med omnejd men börjar blicka mot Stockholm, där vi har genomfört enskilda jobb och tittar på att utveckla den regionen.

Vi är en självklar leverantör när det kommer till fysiskt utmanande så som att gräva, släpa, dra och bära.

Vi är leverantören som tycker om att göra de arbetsuppgifter som är tunga, monotona och framför allt ekonomiskt ineffektivt för kvalificerade yrkesarbetare.