Soldiers Inc.

Vi tillhandahåller våra tjänster över Skåne och Stockholmsområdet.

Bygg & Anläggning

 • markarbete som grundförstärkning, bärlager och ytskikt, rörläggning i mark,
 • anläggningsarbete som arbete med vägar, spår, ledningar, kraftverk eller parker,
 • byggnadsarbete som trä-, betong- eller murningsarbeten,
 • montering och nedmontering av prefabricerade element,
 • inredning eller installation av utrustning,
 • ändringar som ombyggnad eller tillbyggnad,
 • renovering,
 • reparationer,
 • nedmontering,
 • rivning,
 • löpande underhåll,
 • periodiskt underhåll som måleri- och rengöringsarbeten
 • dränering,
 • sanering.

Alla tjänster

Kontakta oss

Kundstudier

Kika in på nåra av våra kundstudier för att se vad vi har gjort.