Soldiers Inc.

Vi tillhandahåller våra tjänster över Skåne och Stockholmsområdet.

Fastighet

Regelbundet underhåll skapar en välskött fastighet, minskar behovet av större kostsamma reparationer och skapar en välkomnande miljö för dina anställda och besökare. Vi tar med glädje och gott resultat hand om arbetet – både till det yttre och inre.

 • klippa och trimma uteväxter
 • ta upp löv
 • gallra buskar
 • beskära träd
 • sköta planteringar
 • sopa, skotta och sanda
 • plocka skräp och tömma soptunnor
 • åtgärda enklare fel
 • ta hand om avfall
 • hjälpa till vid flytt
 • städa

Vill du att vi tar ett helhetsgrepp om fler tjänster som underhåller din fastighet och verksamhet? Det gör vi gärna. Vi har stor erfarenhet av servicetjänster och är anlitade med gott resultat av många företag.

Alla tjänster

Kontakta oss

Kundstudier

Kika in på nåra av våra kundstudier för att se vad vi har gjort.